Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023392 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Nedoplatok 11/2023 6396,21 1279,27 7675,48 zmluva 53946600/1/22 30.11.2023 28.12.2023