Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
S&P autoservis s.r.o. 50195930 Prúty 573/10, 010 04 Žilina 518,87 103,77 622,64 10.03.2023