Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022085 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 11/2022 0,00 0,00 0,00 200447965 07.12.2022 07.12.2022