Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022005 SKY Invest, s.r.o. 47964031 Veľká Okružná 26A, 01001 Žilina vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 11.08.2022 16.08.2022