Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023037 Sk – technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika v zostave 732,92 146,58 879,50 11.05.2023 11.05.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ