Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
OBč.2023037 Sk – technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika v zostave 879,50 € 11.05.2023 11.05.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ