Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023383 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 12/2023 145,51 29,10 174,61 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 07.12.2023 07.12.2023