Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023382 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 12/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 07.12.2023 07.12.2023