Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Siluran s. r. o. 51449501 Cecílie Tomašovskej 249/11, 013 02 Gbeľany 1680,00 336,00 2016,00 16.04.2024