Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023009 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230007 02.02.2023 02.02.2023