Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023009 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230007 02.02.2023 02.02.2023