Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
SANFOG s.r.o. 44483911 Výpalisko 1117/35, 940 02 Nové Zámky 132,80 26,56 159,36 22.08.2023