Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
RK-FIN,s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina 5833,33 1166,67 7000,00 10.08.2022