Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022027 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 5/2022 400,00 80,00 480,00 OBJ. 2022009 01.07.2022 11.07.2022