Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022011 RK-FIN s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 2/2022 185,00 37,00 222,00 OBJ. 2022004 31.03.2022 06.04.2022