Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224137 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská, 010 08 Žilina ekonomické služby 3/2024 2168,80 433,76 2602,56 Z/2023/009 12.04.2024 23.04.2024