Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023033 REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 17080401 Lesná 16, 044 24 Poproč Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230044 13.03.2023 13.03.2023