Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023033 REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 17080401 Lesná 16, 044 24 Poproč Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230044 13.03.2023 13.03.2023