Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023077 Reinoo Reality IV. s.r.o. 53830148 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230104 23.06.2023 26.06.2023