Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022060 RBR ing, s.r.o. 31593313 Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí - stavba: Parkovací dom, Poštová 75,00 15,00 90,00 25.11.2022 30.11.2022