Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023010 PROMA INVEST, s.r.o. 36438626 Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230014 02.02.2023 02.02.2023