Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
OB/21/002 Prokopová Oľga – EKON 43114652 ekonomické a daňové práce za 9/2021 50,00 14.09.2021 Ing. Dušan Jantoš, konateľ