Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022003 Profesia, spol. s r. o. 35800861 Pribinova 19, 811 09 Bratislava zverejnenie pracovných ponúk na stránke profesia.sk 198,00 39,60 237,60 OBJ. 2022002 31.01.2022 01.02.2022