Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224144 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina ochranné pracovné prostriedky 281,61 56,32 337,93 OB2024009 18.04.2024 23.04.2024