Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
POINT a.s. Žilina 31569706 Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina 48,33 9,67 58,00 10.10.2022