Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023055 PEGAS SECURITY s.r.o. 50844962 Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230074 28.04.2023 28.04.2023