Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224138 OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. 36400467 Cesta k Vodojemu, 010 03 Žilina piesok maltový 2762,67 552,53 3315,20 OB2024023 15.04.2024 23.04.2024