Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4523003 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04 dobropis - DF043 -41,29 -8,26 -49,55 žiadanka na nákup v hotovosti 19.06.2023 23.06.2023