Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224143 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno údržbový materiál 74,65 7,12 81,77 OB2024006 18.04.2024 23.04.2024