Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023050 MONDEZ, s.r.o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230067 12.04.2023 12.04.2023