Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023333 Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk 50087029 Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina Železiarsky materiál 443,80 88,76 532,56 OBJ. 2023057 02.11.2023 02.11.2023