Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23038 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Údržba a drobné opravy detských ihrísk 2139,20 427,84 2567,04 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023