Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23036 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drobné stavebné práce pri údržbe verejného priestranstva vo vlastníctve a správe mesta Žilina za mesiac 05/2023 4626,88 € zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023