Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23035 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Manipulačné práce a technická pomoc pri príprave kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom 10000,00€ zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023