Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23035 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Manipulačné práce a technická pomoc pri príprave kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom 8334,13 1666,83 10000,96 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023