Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23034 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Odstránenie zvyškov poškodených prvkov na cvičenie psov 135,60 27,12 162,72 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023