Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23034 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Odstránenie zvyškov poškodených prvkov na cvičenie psov 162,72 € zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023