Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023016 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina SSE refakturácia el.energie, fa.č.130002519201, 6/2023 13932,51 2786,49 16719,00 zmluva 448/2022 01.06.2023 02.06.2023