Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023016 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina SSE refakturácia el.energie, fa.č.130002519201, 6/2023 16719,00 € zmluva 448/2022 01.06.2023 02.06.2023