Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23154 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 13.12.2023 28.12.2023