Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu X/2022 31 218,00 € 448/2022 03.10.2022 03.10.2022