Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena rozvodnej skrine poškodenej pri dopravnej nehode zo dňa 01.10.2022 na ul. Mateja Bela 685,61 € Objednávka č.202300163 26.04.2023 26.04.2023