Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena rozvodnej skrine poškodenej pri dopravnej nehode zo dňa 01.10.2022 na ul. Mateja Bela 571,34 114,27 685,61 OBJ. 202300163 26.04.2023 26.04.2023