Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena stožiara VO poškodeného pri dopravnej nehode zo dňa 31.10.2022 na ul. Jesenského 5 1830,94 € Objednávka č.202300161 26.04.2023 26.04.2023