Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena svietidla poškodeného pri dopravnej nehode zo dňa 29.09.2022 na ul. Kvačalovej 833,99 166,80 1000,79 OBJ. 202300162 26.04.2023 26.04.2023