Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena svietidla poškodeného pri dopravnej nehode zo dňa 29.09.2022 na ul. Kvačalovej 1000,79 € Objednávka č.202300162 26.04.2023 26.04.2023