Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 2/2023 12303,38 € zmluva 448/2022 10.03.2023 10.03.2023