Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024012 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energie 03/2024 1276,73 255,29 1532,02 Z/2022/006 11.04.2024 18.04.2024