Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024010 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 04/2024 30507,56 6101,44 36609,00 Z/2022/006 02.04.2024 17.04.2024