Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23153 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 (Starostlivosť o zeleň) 2292,99 458,60 2751,59 zmluva č. 57/2023 06.12.2023 15.01.2024