Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23152 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Montáž nového prvku v Parku Ľ. Štúra 4698,40 939,68 5638,08 zmluva č. 57/2023 06.12.2023 15.01.2024