Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Údržba fontán 04/2023 4536,17 907,23 5443,40 zmluva č. 57/2023 05.05.2023 15.01.2024