Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23175 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - Šoltésovej 1545,17 309,03 1854,20 OBJ. 2023300515 21.12.2023 28.12.2023