Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23174 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - Rosinská 715,83 143,17 859,00 OBJ. 202301881 21.12.2023 28.12.2023