Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22010 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nasvietenie priechodu pre chodcov Rosinská cesta na cyklotrase V9, medzi . a II. úsekom 2 080,92 € 202202787 28.10.2022 04.11.2022