Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22010 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nasvietenie priechodu pre chodcov Rosinská cesta na cyklotrase V9, medzi . a II. úsekom 1734,10 346,82 2 080,92 OBJ. 202202787 28.10.2022 04.11.2022