Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023020 Krajské kultúrne stredisko v Žiline 36145181 Horný val 41/20, 011 28 Žilina Prenájom plošiny 45,00 9,00 54,00 DO č. 20230022 14.02.2023 14.02.2023