Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023025 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 50,51 10,10 60,61 OBJ. 2023008 27.02.2023 27.02.2023