Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022077 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 72,76 14,55 87,31 17.11.2022 24.11.2022